โปรแกรมจำเป็น คุณควรลงโปรแกรมพวกนี้ก่อนลงเกมส์    (สำคัญ)


1.UltraISO : ใช้สำหรับการเมาส์ไฟล์
Download (MEGA) 3.8 MB
2.Winrar : ใช้สำหรับการแตกไฟล์
Download (MEGA) 1.7 MB
3.DirectX : เป็นโปรแกรมแสดงผลหน้าจอ 2D,3D
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ directx  icon
Download (MEGA) 96.0 MB
4.Microsoft Visual C++ : ช่วยแก้ปัญหา เมื่อเปิดโปรแกรม หรือ แอพพลิเคชั่น error runtime
loading...